Carpet & Sofa Steam Cleaning

[:nl]Carpet steam cleaning

Onze professionele schoonmaak diensten kunnen worden ingehuurd om uw tapijten schoon te maken zodat ze er fris en schoon uit zien. Het zal deze tapijten een nieuw leven geven.Wij gebruiken krachtige machines en vanwege de intense kracht, kan het voldoende wasmiddel sproeien in het tapijt en meer water opzuigen. Onze werkwijze en technologie helpt de tapijten sneller te drogen.

Carpet & sofa steam cleaning 01

Reinigen met stoom tapijt maakt gebruik van apparatuur die warm water schiet in de vezels om het opgehoopte vuil te verwijderen. Deze toepassing met hete stoom helpt om bacteriën, ziektekiemen, mijten en andere giftige stoffen die aanwezig zijn te verminderen. Het gehalte aan vocht die wordt toegepast kan eenvoudig worden gecontroleerd afhankelijk van het oppervlak dat wordt bewerkt om het onderliggende materiaal niet beschadigen. Het overtollige water met het losgemaakte vuil wordt vervolgens verwijderd door het zuig- onderdeel van de apparatuur. Deze methode vermindert niet alleen de schadelijke allergenen, het zal ook het algehele uiterlijk en de levensduur van het tapijt sterk verbeteren. In tegenstelling tot de vergeling die kan voortvloeien uit verschillende bleekmiddelen, is er weinig kans op verkleuring wanneer heet water en stoom worden toegepast. Deze techniek droogt meestal vrij snel maar sommige op technieken die gebruik maken van shampoo op waterbasis hebben een langere droogtijd. Vervuiling is minimaal als het gestoomde materiaal grondig gedroogd wordt voor gebruik.

Sofa cleaning

Sofa’s en stoelen zijn niet alleen kwetsbaar voor de oppervlakte vlekken, stof en vuil, maar vuil kan ook diep inzet raken in de vezels. Zelfs als je het vuil niet kunt zien, is het er. Dus in naam van netheid en hygiëne, is het reinigen van bekleding op een regelmatige basis erg belangrijk.

Carpet & sofa steam cleaning 02

We kunnen geurtjes en meubels beschermen na elke reiniging, net zoals we doen met onze tapijt schoonmaakdiensten. Onze experts spuiten de beschermer op uw meubels om een onzichtbare barrière rond de vezels te creëren. Dit verbetert de weerstand tegen droge- en water gebaseerde vlekken en dagelijkse slijtage. We kunnen ook een deodorant toe passen die geuren neutraliseert door ze te elimineren tot aan de bron. Na elke meubel reiniging heerst er een frisse, schone geur en uw meubels zullen er jaar na jaar nog steeds geweldig uit zien.

Zelfs lederen meubels hebben behoefte aan een regelmatige schoonmaak. Het neemt dezelfde vuil en verontreinigende stoffen op als gestoffeerde meubels. Maar in tegenstelling tot gestoffeerde meubels, word leer geconfronteerd met de extra uitdaging van de verloren vocht en zachtheid na verloop van tijd. In de winkel verkochte lederen schoonmaakgoederen en conditioners bieden onmiddellijke noodhulp, maar ze kunnen ook op lang termijn schade veroorzaken. Goed onderhoud vraagt om een ervaren vakman.

Neem geen genoegen met een vuile stoel of bankstel en koop geen nieuwe. Injecteer nieuw leven in uw favoriete stoel of bankstel door middel van onze professionele deep clean service.[:en]Carpet steam cleaning

Our professional cleaning services can be hired to clean your carpets and make them look fresh and clean. It will give these carpet a new leash of life. We use powerful machines and because of the intense power, it can spray enough detergent into the carpet and such up more water. Our process and technology used also helps carpets to dry faster.

Carpet & sofa steam cleaning 01

Steam cleaning carpet utilizes equipment that shoots hot water into the fibers to remove the debris build-up. This heated application helps to reduce any bacteria, germs, mites and other toxins that are present. The level of moisture applied can be easily controlled depending upon the surface that is worked upon in order to not damage the underlying material. The excess water along with the dislodged dirt is then eliminated utilizing the suction component of the equipment. The depth with which this method treats not only reduces harmful allergens, it will greatly improve the overall appearance and lifespan of the carpeting as well. Unlike the yellowing that can result from many brighteners, there is little chance of discoloration when hot water and steam are employed. This technique typically dries rather quickly, whereas the nature of some water-based shampoo necessitates longer drying time. Re-soiling is minimized as well when the steamed material is thoroughly dried prior to use.

Sofa cleaning

Sofas and chairs are not only vulnerable to surface stains, dust, and dirt, but grime can become deeply embedded into the fibers, too. Even if you can’t see the dirt, it’s there, so for cleanliness and hygiene’s sake, cleaning upholstery on a regular basis is very important.

Carpet & sofa steam cleaning 02

We can deodorize and protect your furniture after every cleaning, just as we do with our carpet cleaning services. Our experts spray the protector on your furniture to create an invisible barrier around the fibers. This improves resistance to dry soil, water-based stains, and daily wear and tear. We can also apply a deodorizer that neutralizes odors by eliminating them at their source. After every furniture-cleaning, a fresh, clean scent prevails, and your furniture continues to look great year after year.

Even leather furniture needs a regular cleaning. It takes on the same dirt and pollutants as upholstered furniture. But unlike upholstered furniture, leather faces the added challenge of lost moisture and softness over time. Store-bought leather cleaners and conditioners provide immediate relief, but they can also cause long-term damage. Proper maintenance demands an experienced professional.

So don’t settle for drab. And don’t buy new. Let our professional deep clean inject new life into your favorite chair or sofa. From couch cleaning to sofa cleaning to all the upholstered and leather furniture in your home, get a clean you can trust.[:]