Mattress Deep Steam Cleaning

[:nl]Wij zijn de enige matras schoonmaakbedrijf in Suriname dat stoom-machines gebruikt om niet alleen uw matras schoon te krijgen maar,  ook te ontsmetten. Reinigen met stoom verwijdert vlekken, morsige en onreine gebieden, doodt huisstofmijten, bedwantsen, hun eicellen en 99,9% van de bacteriën. Onze uniek apparatuur en stoomreinigings werkwijze omvat het agiteren van de vuildeeltjes door tegelijkertijd de hete droge stoom te injecteren en te extracten.

Deze methode zorgt niet alleen voor het verwijderen van vlekken, vuil, dode huidcellen die huisstofmijt te voeden, maar zuivert ook de matrassen door het te bevrijden van de huisstofmijt en andere micro-organismen. Reinigen met stoom verhoogt de levensduur van uw matras. Reinigen met stoom is 100% groen en dus veilig voor de gezondheid van uw familie en ons milieu. Het bespaart ook massaal op het water. Het schoonmaken van uw matrassen verbetert niet alleen de levensduur van uw matras, maar ook de kwaliteit van je slaap.

Mattress Deep Steam Cleaning (2)[:en]Our cleaning services is probably the only mattress cleaning company in Suriname that uses steam cleaning machines to not only clean but sanitize your mattresses. Steam cleaning removes stains, dirt and soiled areas, kills dust mites, bedbugs and their ova and 99.9% of bacteria. Our unique equipment and steam cleaning method involves agitating the dirt particles through hot and dry steam injection and extraction at the same time.

This method not only ensures the removal of stains, dirt, dead skin cells that feed dust mites but also sanitizes the mattresses by ridding it off the dust mites and other micro-organisms. Steam cleaning enhances the life of your mattresses. Steam cleaning is 100% green and thus safe for your family’s health and our environment. It also saves massively on water. Cleaning your mattresses not only improves life of your mattresses but also the quality of your sleep.

Mattress Deep Steam Cleaning (2)[:]